Tuyển Việt Nam duy trì top 15 châu Á, đánh dấu 27 tháng liên tiếp dẫn đầu khu vực trên bảng xếp hạng FIFA

Tuyển Việt Nam duy trì top 15 châu Á, đánh dấu 27 tháng liên tiếp dẫn đầu khu vực trên bảng xếp hạng FIFA

Thứ hạng này giúp đội tuyển nam Việt Nam tiếp tục nằm trong top 15 đội tuyển của châu Á, đồng thời,