Vòng3-Lượt3GiảiBóngĐáVănCôngHàNộitranhCúpConCông2017Dr.BassLeadđểBátÂmcầmhoàtrongtiếcnuối

Vòng 3 – lượt 3 Giải Bóng Đá Văn Công Hà Nội tranh Cúp Con Công 2017 chứng kiến trận hòa rất bất ngờ giữa Dr.BassLead và Bát Âm.