Nó đã được sửa!Wu Lei sẽ không trở về Trung Quốc để tham gia vào Cup China Cup Zhi Feng Xiaoting cũng sẽ vắng mặt tại Daftar Situs Judi Bola

Nó được thiết lập!Wu Lei sẽ không trở về Trung Quốc để tham gia Cup China Cup ZHI Feng Xiaoting. Bởi vì Đội tuyển quốc gia sẽ tham gia vào Nanning