KhaimạcDV-League2016:Bấtngờngàyraquân

Cuối tuần qua, giải bóng đá phong trào nội bộ DV-League 2016 của Đại Việt SC đã diễn ra với rất nhiều những bất ngờ.