Sinh nhật tuổi 26 của Lâm Tây: Đại gia đình họ Đặng kéo nhau sang Thái xua tan nỗi cô đơn cho cậu cháu

Sinh nhật tuổi 26 của Lâm Tây: Đại gia đình họ Đặng kéo nhau sang Thái xua tan nỗi cô đơn cho cậu cháu

Theo đó, bố Đặng Văn Sơn và em gái Đặng Thanh Giang di chuyển từ Moscow đến Bangkok. Bác ruột Đặng V