Wu Lei đã làm chùm tia trong đầu và bắn cánh cửa sau chùm tia! Nhưng sau khi trọng tài đã xem var … Link Taruhan Bola

Wu Lei đã làm chùm tia vào đầu và bắn cánh cửa sau chùm tia! Nhưng sau khi trọng tài đã xem Var … [Link Taruhan Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 18 tháng 5: vào ngày 18 tháng 5, vòng 38 của La Liga, Người Tây Ban Nha đã chơi với Hiệp hội Hoàng gia tại nhà, Wu Lei tiếp tục bắt đầu bên phải của phía bên phải.