Phương tiện truyền thông phương Tây: Wu Lei dường như đã không chơi.Có lẽ đây là một vài trò chơi cuối cùng của anh ấy.

Phương tiện truyền thông phương Tây: Wu Lei dường như đã không chơi.Có lẽ đây là một vài trò chơi cuối cùng của anh ấy.

Phương tiện truyền thông phương Tây: Wu Lei dường như đã không chơi.Có lẽ đây là một vài trận đấu cuối cùng của anh ấy.0-2 thua đối thủ.wu Lei nằm trong bản gốc