Năm năm và 6 mùa đã được đảo ngược 3 lần!Hãng hàng không đáng xấu hổ nhất ở Champions League không thể giúp Skor USA vs Mexico

Năm năm và mùa thứ 6 đã được đảo ngược 3 lần!Hãng hàng không đáng xấu hổ nhất ở Champions League không thể giúp đỡ [Skor USA vs Mexico]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 10 tháng 3: Bất kỳ đội nào sẽ thua, nhưng có nhiều cách để thua. Đó là một trong những điều khó chịu nhấtcách để mất.