GiảiThiênLong–CúpSeafoodMộtChoTấtCả:Rangõgặpcọp,quayvềgặpbeo

Sáu cái tên có thể nói là nức danh nhất của chiếu phủi Sài thành sẽ góp mặt tại giải hạng Nhất Thiên Long S2- Cúp Seafood Một Cho Tất Cả. Giải sẽ khai mạc vào chiều 30/5 trên sân Trung tâm Công an TP.HCM.