HLV U70 của tuyển nữ Việt Nam hoảng hốt vì suýt bị cầu thủ trẻ tông trúng ở đường biên

HLV U70 của tuyển nữ Việt Nam hoảng hốt vì suýt bị cầu thủ trẻ tông trúng ở đường biên

HLV Mai Đức Chung sinh năm 1951, năm nay đã gần 70 tuổi nhưng vẫn cống hiến sức lực để huấn luyện ch